Yeşil teknoloji

Çevre teknolojisi (envirotech) ve temiz teknoloji (cleantech) olarak da bilinen yeşil teknoloji (greentech), küresel çevreyi ve doğal kaynaklarını daha iyi korumak için modern teknoloji ve çevre bilimlerinin entegrasyonudur. ve insan faaliyetinin gezegen üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. . Greentech sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmıştır. Günlük yaşamı değiştirmeyi amaçlayan yeni inovasyon alanı. Halen geliştirme aşamasında olduğu düşünülebilir ve tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığında çevreyi görmezden gelen ürün ve hizmetlerin egemen olduğu piyasaya girmeye devam eder. . Ancak gezegenin felaket durumuna ilişkin artan farkındalık, bu alanda büyük ilerlemeler için umut veren daha temiz teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi için devasa kaynakların temsil edilmesinin kökenindedir.

Yeşil teknolojinin hedefleri

Yeşil teknoloji toplumun geleceği olarak görülüyor çünkü çevreye ve geçim kaynakları için gezegene bağımlı olan tüm yaşam biçimlerine olumsuz etkileri olan zararlı teknolojileri kullanmaya devam edemeyiz. Biz, gezegenin koruyucusu olması gereken insanlar, ıssızlık ve ölüm yoluna giriyoruz. Greentech, çevreye zarar vermeden veya gezegenlerin doğal kaynaklarını çok hızlı tüketmeden insan ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını bulmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, neredeyse aynı memnuniyet seviyesini sunabilen ancak çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önemli ölçüde azaldığı geleneksel teknolojilere alternatifler sunmaktadır.

Geri dönüşümü teşvik etmek, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürün alternatifleri sağlayarak yeşil teknolojinin başka bir hedefidir, böylece insanın üretimi ve tüketimi sırasında üretilen atık ve kirlilik miktarını önemli ölçüde azaltır. istekleri ve ihtiyaçları.

Yeşil teknoloji türleri

1. Enerji

Bu, Greentech’in ele alması gereken en acil sorundur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar gibi konvansiyonel enerji üretim biçimleri, çıkarılıp yakıldığında çok miktarda kirletici üretir. Dünyadaki hava kirliliğinin neredeyse tamamı enerjiyle bağlantılıdır. Hava kirliliği küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açar. Fosil yakıtlar da sınırlıdır ve bitmeden önce sadece zaman meselesi olabilir. Asla tükenmeyecek yenilenebilir enerji kaynakları bulmak ve geliştirmek greentech’in önceliklerinden biridir.

2. Yapı

Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak bina ve altyapı tasarımı ve inşası da yeşil teknoloji olarak sınıflandırılmaktadır. Yeşil bir bina örneği, gündüzleri serin ve gece boyunca sıcak tutulabilecek şekilde inşa edilmiş, böylece etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasa bile ısıtma ve soğutma sistemlerine olan ihtiyacı azaltır.

3. Tercih edilen satın alma

Yeşil teknoloji, bir tüketicinin ürünleri finanse etmesine ve bir üreticinin çevre üzerinde en az olumsuz etkiye sahip üretim yöntemlerini bulmasına izin veren çeşitli tekniklerin kullanılmasını savunuyor. Çevre dostu satın alımların genel davranışı, üreticileri ve satıcıları pazarın yeşil tarafına geçmeye teşvik edecektir.

4. Kimya

Greentech ayrıca petrol döküntüleri gibi mevcut çevresel hasarı azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek kimyasallar da arıyor.

5. Nanoteknoloji

Greentech, yeşil prensipleri nanoteknolojilere entegre edebilecek yenilikler geliştirmeyi hedefliyor.

klavyem.net

yorum yok
79
12 Mayıs, 2020
ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?